Napisz do mnie

Masz pytania? Chętnie odpowiem!

drWidget

+48 (33) 445 43 45

kontakt@drw.pl

LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k

ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa

Najczęściej czytane Funkcjonalność Działanie Dostępność Koszty i płatności Bezpieczeństwo Pozostałe
 • Czy to prawda, że program jest bezpłatny?
 • Czy program zawiera bazę leków?
 • Czy można drukować receptę?
 • Jak dodać wizytę?
 • Czy program jest online? Czy bez Internetu będę miał dostęp do programu?
 • Czy program zawiera bazę leków?
 • Czy program napisany jest zgodnie z wymogami NFZ?
 • Czy istnieje możliwość rozliczenia się z NFZ poprzez program Gabinet drWidget?
 • Czy mogę wygenerować raporty dla NFZ?
 • Jakiego rodzaju raporty program jest w stanie wygenerować?
 • Kto rozlicza usługi prywatne?
 • Czy można wystawić fakturę/wydrukować paragon w programie Gabinet drWidget?
 • Czy w program można wrzucać zdjęcia rentgenowskie?
 • Czy można umawiać wizyty przez Internet?
 • Czy istnieje opcja wysyłania sms przypominającego o wizycie?
 • Czy mogę dodać pacjenta podając tylko imię, nazwisko i telefon? (W sytuacji, gdy chce umówić się na wizytę przez telefon, a nie mam go w bazie)
 • Czy można przenieść bazę pacjentów z obecnego programu?
 • Czy można drukować receptę?
 • Pracuję w dwóch miejscach. Czy recepta to uwzględni?
 • Czy aplikacja zawiera bazę kodów ICD 9, ICD 10?
 • Czy istnieje możliwość przeglądu ostatniej wizyty/poprzednich wizyt pacjenta?
 • Czy mogę utworzyć wizytę cykliczną?
 • Czy mogę wprowadzić wizytę z wsteczną datą?
 • Czy mogę stworzyć swoje własne szablony do wizyty?
 • Czy istnieje możliwość stworzenia własnego formularza?
 • Czy program nadaje się do medycyny pracy?
 • Jak mam się zalogować do programu?
 • Nie pamiętam loginu. Jak go odzyskać?
 • Jak odzyskać hasło, którego nie pamiętam?
 • Gdzie zmienić hasło do programu?
 • Gdzie wprowadzić umowę z NFZ?
 • Jak dodać usługę prywatną?
 • Jak wystawić korektę faktury? Czy jest taka możliwość?
 • Po 10 minutach wyłącza się program. Czy można wydłużyć czas pracy?
 • Jak ustalić grafik?
 • Jak dodać kolejnego użytkownika?
 • Jak dodać pacjenta do bazy?
 • Pacjent nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL. Jak dodać go do bazy? Analogiczna sytuacja z cudzoziemcem.
 • Czy mogę/Jak usunąć pacjenta?
 • Jak wydrukować historię choroby tak, aby przekazać ją pacjentowi?
 • Jak wystawić receptę?
 • Recepta drukuje mi się na całą kartkę A4. Jak to zmienić?
 • Na recepcie nie zaciąga mi się numer budynku placówki. Gdzie mogę to poprawić?
 • Jak wrzucić w program numery recept przydzielone przez NFZ?
 • Jak sprawdzić w programie czy pacjent jest ubezpieczony?
 • Jak dodać wizytę?
 • Jak dodać/usunąć typ wizyty?
 • Nie ma mojej specjalizacji. Gdzie mogę ją dodać?
 • W jaki sposób mogę komunikować się z recepcją/pielęgniarką/innymi użytkownikami programu?
 • Jak wystawić zwolnienie lekarskie w programie Gabinet drWidget?
 • Nie widzę przycisku „ZAPISZ”.
 • Czy program jest online? Czy bez Internetu będę miał dostęp do programu?
 • Czy mogę korzystać z programu na innym urządzeniu?
 • Program jest dostosowany do PPL czy do przychodni?
 • Czy można utworzyć konto recepcji/pielęgniarki?
 • Czy jednocześnie na dwóch urządzeniach mogą korzystać dwie osoby z jednego konta? (Czy pielęgniarka może uzupełnić dane np. na recepcie podczas gdy lekarz bada?)
 • Czy to prawda, że program jest bezpłatny?
 • Na jak długo program będzie bezpłatny?
 • Jak przechowywane są dane osobowe?
 • Kto jest administratorem danych osobowych pacjentów?
 • Co w sytuacji, gdy serwery ulegną awarii, czy dane są do odzyskania?
 • Jak długo przechowywane są dane osobowe/historia choroby?
 • Czy powstanie wersja desktopowa/aplikacja Gabinet drWidget?
 • Nie jestem lekarzem, tylko dyrektorem. Jak wygląda mój panel?

Tak, program jest w pełni bezpłatny. Obecnie planowane jest bezpłatne rozprzestrzenianie rozwiązania do końca 2017 roku.

Obecnie planowane jest bezpłatne rozprzestrzenianie rozwiązania do końca 2017 roku.

Proszę udać się na główną stronę programu www.drw.pl i kliknąć w link o nazwie “Logowanie” znajdujący się w prawym górnym rogu. Następnie należy uzupełnić formularz podając swoją nazwę użytkownika i hasło.

Proszę zgłosić się bezpośrednio do pomocy technicznej pod numerem: +48 (33) 445 43 45

Na formularza logowania znajduje się link “Odzyskaj hasło”. Proszę w niego kliknąć i postępować zgodnie z podanymi krokami na stronie internetowej.

Hasło do programu można zmienić na podstronie edycji profilu → dostęp z górnego rozwijanego menu programu.

Program jest całkowicie oparty o dostęp do Internetu. W związku z tym jakikolwiek dostęp do zawartych w nim danych wymusza wykorzystanie połączenia internetowego. Dzięki temu użytkownicy mogą uzupełniać dokumentację z każdego miejsca gdzie dociera zasięg przewodowego/bezprzewodowego internetu.

Obecnie taka wersja nie jest planowana.

Program dostępny jest na każdym urządzeniu, na którym znajduje się przeglądarka internetowa z dostępem do Internetu.

Wszelkiego rodzaju dane wrażliwe takie jak; dane osobowe, dane wizyt, dane medyczne są przechowywane na maszynie zabezpieczonej certyfikatami porównywalnymi z bankowością internetową.

Dane są w całości tylko i wyłącznie własnością użytkownika. Firma Lekseek zobowiązuje się do w pełni bezpiecznego przechowywania danych. Jednocześnie zastrzegając, iż nie posiada żadnego dostępu do wprowadzonych przez użytkowników informacji w systemie.

System programu jest tak zbudowany, żeby wykluczyć jakąkolwiek możliwość awarii. Jednocześnie dla bezpieczeństwa wszystkie dane użytkowników są archiwizowane 2 razy dziennie. Dzięki temu w razie awarii nie istnieje problem utraty danych.

Nie ma ograniczenia czasowego na ten parametr pracy systemu. Dane są przechowywane tak długo dopóki użytkownik sam ich nie usunie.

Program Gabinet drWidget przystosowany jest zarówno do pracy w PPL jak i większych jednostkach. Co za tym idzie występuje w nim jasny podział na konta użytkowników. Obok konta lekarza czy recepcji wyróżniamy konto administratora. Po zalogowaniu się na konta z uprawnieniami administratora trafia do widoku, gdzie możemy w całości zarządzać placówką, począwszy od dodawania nowych lekarzy a na ustalaniu godzin pracy placówki skończywszy.

Program Gabinet drWidget przystosowany jest zarówno do pracy w PPL jak i większych jednostkach. Co za tym idzie występuje w nim jasny podział na konta użytkowników. Obok konta lekarza czy recepcji wyróżniamy konto administratora. Po zalogowaniu się na konta z uprawnieniami administratora trafia do widoku, gdzie możemy w całości zarządzać placówką, począwszy od dodawania nowych lekarzy a na ustalaniu godzin pracy placówki skończywszy.

Program jest na stałe zsynchronizowany z codziennie aktualizowaną bazą leków wraz z odpłatnościami. Dzięki temu lekarz nie musi się obawiać regularnie pojawiających się zmian związanych z listami refundacyjnymi.

System zbudowany jest w oparciu o rozporządzenia ministerstwa zdrowia opisujące dokładnie wygląd i funkcjonalności EDM → Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

W programie Gabinet drWidget załączony został moduł rozliczeń umożliwiający rozliczenie z NFZ na poziomie POZ. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji funkcjonalności rozliczeń wizyt specjalistycznych.

Panel administracyjny programu zawiera zakładkę “NFZ”, gdzie zgromadzone są wszystkie elementy związane z rozliczeniem z Funduszem (np. możliwość dodawania umów NFZ, generowanie raportów NFZ).

Panel administracyjny programu zawiera zakładkę “NFZ”, gdzie zgromadzone są wszystkie elementy związane z rozliczeniem z Funduszem (np. możliwość dodawania umów NFZ, generowanie raportów NFZ).

Panel administracyjny programu zawiera zakładkę “Raporty”, gdzie administrator placówki może wygenerować szereg raportów z pracy placówki. Dostępne są między innymi: raport z wystawionych skierowań, raport zadeklarowanych do lekarzy POZ, raport przepisanych leków czy raporty dzienne i miesięczne lekarzy.

Usługę prywatną dodaje się z panelu administracyjnego w zakładce “Zarządzaj placówką”.

W programie został umieszczony moduł rozliczeniowy. System potrafi wygenerować paragon, fakturę, korektę faktury i przypisać ją bezpośrednio do podanego pacjenta.

W programie został umieszczony moduł rozliczeniowy. System potrafi wygenerować paragon, fakturę, korektę faktury i przypisać ją bezpośrednio do podanego pacjenta.

Korektę faktury wystawia się na podstawie wcześniej zapisanej faktury dostępnej bezpośrednio w karcie danego pacjenta pod zakładką “Faktury”.

Program umożliwia załączanie dowolnych plików i opisywanie ich podczas wizyty.

Program zawiera opcję samoistnego wylogowania się przy bezczynności dłuższej niż X minut. Spowodowane jest to aspektami bezpieczeństwa wymaganymi przez EDM. Użytkownik w ustawieniach może wydłużyć ten czas maksymalnie do 1h.

Grafik pracy lekarza ustawia się w zakładce “Moje grafiki” znajdującej się w prawym górnym rogu głównego menu programu.

Dodawanie nowego użytkownika odbywa się z panelu administracyjnego. W zakładce “Lekarze” należy wybrać opcję “Dodaj lekarza”. System przeprowadzi użytkownika przez proces dodawania nowego konta.

W programie istnieje możliwość włączenia internetowych kont pacjentów. Wówczas pacjenci będą mogli zapisywać się na wizyty bezpośrednio ze swojego panelu.

Istnieje taka możliwość. W celu włączenia usługi proszę skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: +48 (33) 445 43 45

Pacjenta można dodać z poziomu głównego ekranu programu → kafelek “Dodaj pacjenta”.

Podczas umawiania wizyty przez telefon istnieje możliwość założenia pacjenta w wyżej wymieniony sposób. Jednakże tuż przed przeprowadzeniem wizyty wymagane będzie uzupełnienie wszystkich danych.

Istnieje możliwość dodania pacjenta bez numeru PESEL. Jednakże trzeba będzie w takiej sytuacji podać dane prawnego opiekuna lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Jeżeli użytkownik pracuje na systemie, z którego jest w stanie w dowolny sposób wyeksportować dane medyczne, my przeprowadzimy pełną integrację. Dzięki temu użytkownikowi zostanie zaimportowana jego stara baza danych do nowego programu Gabinet drWidget

Istnieje możliwość usunięcia pacjenta tylko w wypadku, gdy nie miał odbytej w systemie żadnej wizyty.

Z poziomu karty pacjenta istnieje możliwość wydrukowania pełnej karty pacjenta → ikona drukarki znajdująca się w górnym prawym rogu.

W widoku wizyty znajduje się zakładka “Recepty”, gdzie można wystawiać i drukować recepty przypisane do pacjenta.

Drukowanie recept odbywa się na dwojaki sposób. Użytkownik może wydrukować dokument bezpośrednio z poziomu przeglądarki lub skorzystać z dostępnej wtyczki, umożliwiającej drukowanie jednym kliknięciem.

Prawdopodobna przyczyną są błędnie ustawione wymiary recepty, które można zmienić w profilu użytkownika.

System Gabinet drWidget umożliwia podział administracyjny placówki na wiele oddziałów. Przy takim ustawieniu recepta będzie się generował na podstawie danych adresowych miejsca, w którym odbywa się wizyta.

Należy uzupełnić dane oddziału dostępne w panelu administracyjnym placówki.

Sekcja numerów recept użytkownika znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Tak, program Gabinet drWidget zawiera aktualną bazę kodów ICD9 oraz ICD10.

Należy wpisać dane logowania do konta Ewuś (Edycja profilu) a następnie kliknąć w ikonę ubezpieczenia przy karcie pacjenta.

Z poziomu głównego ekranu programu proszę kliknąć w kafelek “Szybka wizyta”.

Typy wizyt są w pełni zarządzane z poziomu panelu administracyjnego programu.

Pełna ewidencja danych medycznych pacjenta znajduje się w karcie pacjenta. Dostęp do karty odbywa się z poziomu kafelka “Pacjenci”.

Wizytę cykliczną można utworzyć z poziomu widoku wizyty w zakładce “przyszłe wizyty pacjenta”.

TAK

Szablony poszczególnych pól wizyt znajdują się w widoku edycji profilu danego użytkownika.

Wszelkiego rodzaju modyfikacje personelu odbywają się z poziomu panelu administracji.

Tak, jednak przy takim rozwiązaniu zachowanie programu może być niestabilne. Proponujemy rozwiązanie oparte o wiele kont użytkowników.

Wszelkiego rodzaju modyfikacje personelu odbywają się z poziomu panelu administracji.

Do systemu został dołączony chat. jest on dostępny z głównego ekranu aplikacji. Przy jego pomocy użytkownik może się skomunikować z dowolnym pracownikiem posiadającym konto w systemie.

Jesteśmy w trakcie budowania edytora, w którym będzie można zbudować swój własny formularz.

W widoku wizyty znajduje się zakładka zwolnienia, gdzie można wystawić zwolnienie zarówno dla pacjenta jak i opiekuna.

W programie zawarte są wszystkie formularze wymagane do ewidencji prowadzonej przez lekarza medycyny pracy.

Proszę spróbować zwiększyć rozdzielczość monitora lub ustawić ZOOM okna przeglądarki na 80%.